Pendang Nursery

No.1 pengeder benih kepala sawit dan benih getah anda yang dipercayai di Malaysia

Terbaik Bermakna Keunggulan

Menumbuh benih-benih yang berkualiti diedar daripada pengedar yang dipercayai.

Meninggikan Expektasi Qualiti

Memastikan benih-benih kami sentiasa diperlihara

Pendang Nursery Sdn. Bhd.

Menghasilkan benih-benih kelapa sawit dan benih-benih getah yang berproduktif tinggi sejak 1978. Untuk memenuhi keperluan pasaran industri hari ini, kami sentiasa menghasilkan 3 juta dan lebih benih-benih setiap tahun.

Hasilan yang kami memperkenalkan

Produk-produk Benih

Mengedar benih-benih yang diktiraf daripada Lembaga Getah Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia

Benih Getah Terpotong

Benih Getah Terpotong

Benih Getah BCMP or TCP: 2 pusar or A.P.M

Benih Getah BCMP or TCP: 2 pusar or A.P.M

Benih Getah Kayu Hijau

Benih Getah Kayu Hijau

Malaysia Palm Oil Board (MPOB) Certified Palm Oil Seedlings

Benih Kelapa Sawit Diktiraf oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia

Jenis dan Spesies

Memumbuhkan pelbagai jenis dan spesies benih benih

Getah

Benih-benih dalam kategori ini dapat menghasilkan purata 1,500 kg/hektar/tahun minimum untuk 5 tahuan torehan yang pertama. Justeru, kayu yang dihasilkan selepas torehan getah mempunyai purata 0.3 m3 isipadu kayu selepas torehan getah.

Sesuai untuk tanaman estet kecil dan secara besar-besaran. Klon-klon dalam kelas ini boleh memulai process torehan susu getah selepas 5 tahun. Klon-klon ini juga mempunyai banyak ciri yang bagus seperti lebih kuat menahan rintangan dan kerosakan daripada angin and kekeringan serta mempunyai tahanan imuniti yang tinggi daripada ancaman penyakit-penyakit daun yang utama

Klon-klon kelas ini terdiri daripada RRIM 928, RRIM 2001, RRIM 2002, PB 260 dan PB350.

Dikategorikan atas kelebihan untuk menghasilkan purata 1,800 kg/hektar/tahun secara minimum. Justeru, isipadu kayu yang dihasilkan oleh benih-benih ini mempunyai  purata sebanyak 0.3 m3 secara minimum.

Sesuai untuk menghasilkan lebih susu getah. Akan tetapi, klon-klon dalam kelas ini mempunyai ciri-ciri terhad. Justeru, Lembaga Getah Malaysia (LGM) mencadangkan anda menanam klon-klon dalam kelas ini dalam keluasan estate anda tidak melebihi 40% dan mestinya menanam secara monokolonial.

Klon-klon dalam kelas ini terdiri daripada RRIM 2007, RRIM 2023, RRIM 2024 dan RRIM 3001.

Sesuai untuk hasilan kayu getah. Kesemua klon-klon dalam Kelas I dan Kelas II juga menghasilkan kayu getah selepas torehan susu getah. Cuma, klon-klon dalam kumpulan ini menghasilkan lebih kayu daripada susu getah. Untuk cadangan yang lebih teliti, anda boleh membincang dengan Lembaga Hasil Getah.

Klon dalam kategori ini terdiri daripada RRIM2025.

Kelapa Sawit

Dapat menghasilkan 6.96 metrik tons/hektar/tahun, DxP Yangambi merupakan spesies yang asas untuk pengeklonan daripada siri Yangambi.

Dapat menghasilkan 8.13 metrik tons/hektar/tahun, DxP 3-Way Cross adalah klon daripada pencantuman (Deli Banting x Nigerian) Dura dengan (Yangambi) Pisifera. Spesis ini sesuai untuk penanaman yang padat.

Dapat menghasilkan 44.1 metrik tons/hektar/tahun, DxP Guthrie Chemara merupakan klon yang dihasilkan daripada pencamtuman  daripada Ulu Remis deli dura (URD) betina yang terpilih dengan Pisifera jantan daripada Ulu Remis tenera (URT) dan populasi URT yang diperolehi.

Dapat menghasilkan 10 metrik tons/hektar/tahun, DxP Calix 600 merupakan hasil cantuman daripada spesis Deli Dura dengan AVROS Pisifera – kesemuanya terdiri daripada kategori elite. Klon ini dapat dihasilkan atas sumbangan daripada Guthrie, Golden Hope dan Sime Darby. 

Dapat menghasilkan 10 metrik tons/hektar/tahun, DxP GH 500 merupakan hasil cantuman daripada beberapa jenis terunggul Deli Duras dengan generasi kedua Pisiferas BM119.

Dapat menghasilkan 9 metrik tons/hektar/tahun, DxP Hybrida merupakan hasil cantuman daripada Deli Dura asal yang terpilih dengan Dumpy Yangambi AVROS Pisifera. Pada identiti asalya, klon ini dikategorikan semi-klon.

NOTIS PERNAFIAN: kesemua data kami adalah ekstrak daripada beberapa rujukan parti lain seperti GASSB Oil Palm Seminar 2017 pada 8-10 March 2017, dihasilkan oleh Tan Joo Sheng, PhD (Ketua Jabatan Pencamtuman Kelapa Sawit di FGV R&D Sdn. Bhd); risalah klon minyak sawit Sime Darby Palm Oil dari ISP NATSEM’16, Lembaga Getah Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Pendang Nursery Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa pun akibat kesilapan daripada data-data yang diberikan. 

Jenama Kami

Sijil dan Pengiktirafan

Relax. Demi untuk menjaga kualiti benih getah kita pada tahap national, kami menjalankan proses penjagaan kualiti tidak kompromi dalam penanaman kami.

Getah

Kelapa Sawit

Lesen Pengedar Benih Kelapa Sawit Pendang Nursery Sdn. Bhd.

Terjumpa Sesuatu?

Hubungilah Kami

+6012-4885862 (Ms. Lee)

+6019-5577088 (Darrell)

+6019-4178990 (Mr. Lim)

Tepi Loji Air Bukit Jenun, 06720 Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia.

We're Here

Pin It on Pinterest